REGULAMIN

Klubu Sportowego Sulmin

 1. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.
 2. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej w przypadku uzyskiwania przed danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 3. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.
 4. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.
 5. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
  1. zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
  2. zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 40 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem treningu.
 6. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością Klubu powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w klubie sprzęt należy zwrócić terenowi prowadzącemu z wyjątkiem sprzętu za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu.
 7. Podczas meczów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie.
 8. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 9. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po  treningach i meczach Klubu, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez Klub
 10. Zarząd Klubu zobowiązuje się po każdej rundzie rozgrywkowej ufundować nagrodę rzeczową dla:
  1. najlepszego zawodnika
  2. najlepszego strzelca
  3. oraz największe odkrycie rundy
  4. dla wszystkich zawodników, którzy będą mogli poszczycić się stuprocentową frekwencją na zajęciach. Decyzję o przyznaniu nagród rzeczowych będzie podejmował trener prowadzący danego zespołu.
 11. Podczas meczów ligowych, zawodnicy powinni spożywać jedynie nie gazowaną wodę mineralną lub inne napoje nie gazowane.
 12. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika powołanego na mecz ligowy lub sparingowy będzie karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 6 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.
 13. Składki płatne do 15 każdego miesiąca.
 14. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.
 15. Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Prezesa Zarządu lub trenera w danym roczniku.